प्रभु अजि गमला,Prabhu Aji Gamala

प्रभु अजि गमला, मनी तोषला ॥

कोपे बहु माझा । तो प्रभुराजा ।
आता हासला । मनी तोषला ॥

मृतचि हृदय होते नाथ, हे पूर्ण झाले ।
परि वचनसुधेने त्यासि जिवंत केले ॥

अमृतमधुर शब्द त्या पुन्हा ऐकण्याते ।
श्रवणि सकल माझी शक्ति एकत्र होते ॥No comments:

Post a Comment