पाठ शिवा हो पाठ शिवा,Patha Shiva Ho Patha Shiva

पाठ शिवा हो, पाठ शिवा
तारुण्यातही बाळपणाचा खेळ वाटतो हवा हवा

बन केळीचे हरित सापळे, लपायास मज असे मोकळे
प्रणयांधाला काय साजणी शिवाशिवीचा खेळ नवा ?

नूपुर विरहित जरि तव पाऊल, अचुक मला पण लागे चाहुल
कानांनाही फुटते दृष्टी तुझ्या ऐकता पायरवा

उमटु न देइन साद पाउली, सटकन जाइन जशी सावली
सामावुन मज घेइल अलगद हा रंभांचा उभा थवा

सावली होशिल, परि कशाची ?
तुझ्या रूपाची, तुझ्या यशाची
पाठलाग मग कुठे संभवे ? दोन जीवांचा जडे दुवा

No comments:

Post a Comment