परदेशी सजण घरी आले,Pardeshi Sajan Ghari Aale

परदेशी सजण घरी आले
देहताप सरले, सुखमय मी मंगल गीत म्हणाले

मोर जसा घनगर्जन श्रवुनी, तैसी उन्मन झाले
प्रभुमीलन होताच क्षाणी त्या सारे दु:ख गळाले

चंद्र बघुनि जशि फुले कुमुदिनी, तैसी फुलुनी गेले
नसानसात भरे शितलता, महालात हरि आले

सगळ्या भक्तांचे कैवारी तो प्रभुचरण मिळाले
मीरा विरहिणी शीतल झाली, द्वंद्वच पार निमाले

No comments:

Post a Comment