परम गहन ईशकाम,Param Gahan Ishakam

परम गहन ईशकाम । विश्वा जरि पुण्यधाम ।
मनुजा तरी गूढ चरम । चिर अभेद्य साचे ।


क्रीडा दैवी विराट । मनुजसृजन क्षुद्र त्यात ।
मानुषी मनीषा । गणन काय त्यांचे ? ॥

No comments:

Post a Comment