पक्षिणी प्रभाति चारियासी,Pakshini Prabhati Chariyasi

पक्षिणी प्रभाति चारियासी जाये ।
पिलुवाट पाहे उपवासी ॥१॥

तैसे माझे मन धरी वो तुझी आस ।

चरण रात्रंदिवस चिंतितसे ॥२॥

तान्हे वस्त्र घरी बांधिलेस देवा ।
तया हृदयी ठावा माऊलीचा ॥३॥


नामा म्हणे देवा तू माझा सोयरा ।
झणि मज अव्हेरा अनाथ नाथा ॥४॥

No comments:

Post a comment