पाऊल पडते अधांतरी,Paul Padate Adhantari

उरात धडधड सुरात होते श्वास चुकवितो ताल परि
कशी सावरू तोल कळेना- पाऊल पडते अधांतरी !

कशी मोहिनी केली कोणी मलाच माझे ना कळते
मनात माझ्या फुलून अलगद फूल प्रीतिचे दरवळते
एक अनावर ओढ फुलविते गोड शिर्शिरी तनूवरी
कशी सावरू तोल कळेना- पाऊल पडते अधांतरी !

आठवणींच्या हिंदोळ्यावर होऊनि हळवे मी झुलते
कणाकणांतून इथल्या वेडा जीव गुंतला सोडवते
आनंदाचा घन पाझरतो गहिवर दाटून येई उरी
कशी सावरू तोल कळेना पाऊल पडते अधांतरी !

स्वप्न म्हणू की भास कळेना आज... मी बावरते

प्रीत जणू रेखीत तुझ्या मिठीत, मी मोहरते
हात दे रे हातात राहू दे साथ, जन्मांतरी.... जन्मांतरी !No comments:

Post a Comment