पांखरा जा त्यजुनिया,Pakhara Ja Tyajuniya

पांखरा । जा । त्यजुनिया प्रेमळ शीतल छाया ॥
पसरले विश्व अपार पहा ॥

भेदुनि गगनाला । बघुनि ये देवलोक सारा ।
पिऊनी अमृत, घेउनि संचित । परतुनि ये घरा ॥

No comments:

Post a Comment