पक पक ,Pak Pak Pakak

पक पक पक पक पकाक पक
आज काही नाही कामात उरक

काल तुला पाहिली, आस मनी राहिली

तुझी नि माझी व्हावी वळख

लाखाहुनी न्यारा, तुझा गडे तोरा
डोळ्यात काही न्यारी चमक

वय तुझं चौदा, लहान पोरसवदा
चालण्यात बोलण्यात न्यारी लचक

गोरा तुझा रंग, लुसलुशीत अंग
ओठांची ठेवण तांबडी भडक

तुझ्या गालावर तीळ, माझ्या ओठात शीळ
तुझं तूच हे गुपित वळखNo comments:

Post a Comment