पडला पदर खांदा,Padala Padar Khanda

पडला पदर खांदा तुझा दिसतो ग
कमरेला कमरपट्टा कसतो ग बाई कसतो

काळ्या कुरळ्या वेणीत मरवा

जरतारी शालू हिरवा
गोऱ्या दंडात बाजूबंद खुलतो

सफरचंदाची गाली गुलाली
फुटलं डाळींब ओठांच्याखाली
राघू नाकाचा नुसताच रुसतो

तुझ्या तरुणपणाला ग धार
मार भिवईंची काळी कट्यार

घाव वर्मावरी असा बसतोNo comments:

Post a Comment