पाहिलेस तू ऐकलेस तू,Pahiles Tu Aikiles Tu

पाहिलेस तू ऐकलेस तू
काय पुन्हा रे सांगू ?
अपराधाविण कठोर शासन कुठवर मी साहू ?

काळजातील धागे तोडून
घरधनी जाता घर हे सोडून
पतिप्रेमाविण कर हे जोडून
काय तुला मागू ?

येऊ नये ती वेळ येऊन
प्रपंच पूजा गेली उधळून
आसवांची माळ ही ओवून
सांग कुणा वाहू ?

No comments:

Post a Comment