पाही सदा मी परि केवि,Pahi Sada Mi Pari Kevi

पाही सदा मी परि केवि नाथ भासे मला नवोनव ॥

स्वरूपगर्वा करि अदय धावा ।
दे भूषणसहाया हतबलहृदया डाव हा मांडिला ॥

No comments:

Post a Comment