पाहतोसी काय आता पुढे,Pahatosi Kaay Aata

पाहतोसी काय ।
आतां पुढें करीं पाय ॥१॥

वरि ठेवूं दे मस्तक ।
ठेलों जोडुनि हस्तक ॥२॥


बरवें करी सम ।
नको भंगो देऊं प्रेम ॥३॥

तुका म्हणे चला ।
पुढती सामोरे विठ्ठला ॥४॥

No comments:

Post a Comment