नुरले मानस उदास,Nurale Manas Udas

नुरले मानस उदास । गुंगवि ध्यान प्रभूचे ।
पदकमली वास रुचे ॥

पुलकित काया अहा ।
असुख सकल होई नाश भवभय गेले लयास ॥

No comments:

Post a Comment