नूपुर,Nupur,

जसे वाजती नूपुर सुखाचे
दु:खाचीही किणकिण असते
तोच आरसा असतो रे पण
छबी वेगळी उगाचदिसते

तसा एकटा असतो माणूस
सोबत असुनी सारे काही
ओंजळ दिसते भरलेली पण
ओंजळीत त्या काही नाही

तसा सरळही नसतो रस्ता
नशिबही नसते सरळ तसे
कळतही नाही ऋतुंसारखे
बदलत जाती दिवस कसे

जसे वाजती नूपुर सुखाचे .....

No comments:

Post a Comment