नृपकन्या तव जाया,Nrupkanya Tav Jaya

नृपकन्या तव जाया, सुखविलासी सोडीना विनया, आर्या; ॥

वस्त्राच्छादना विरल कराया; भिजवितां कां मम काया ॥

No comments:

Post a Comment