निराकार ओंकार साकार,Nirakar Omkar Sakar

निराकार ओंकार साकार झाला
तये विश्वसंसार हा रंगविला ॥

दिले रम्य चांचल्य सौदामिनीला
दिले रम्य मांगल्य मंदाकिनीला
दिली चारुता प्रीत साऱ्या जगाला ॥

No comments:

Post a Comment