नाविका चल तेथे,Navika Chal Tethe

नाविका चल तेथे, दरवळते जेथे चांदणे

जिथे उन्हाचा स्पर्शहि लोभस
सरगम गुंजत झरतो पाऊस
फुलासारखे तिथे फुलावे, तुझे नि माझे जिणे

मखमालीची जिथली हिरवळ
मुळी न सुकते सुमनांचे दळ

अवकाशाच्या तारा छेडी, वारा मंदपणे

प्रिय नयनातील, भाव वाचता
चुकुन दिसावा मोर नाचता
दूर देशीचे बुलबुल यावे, कधी मधी पाहुणे

No comments:

Post a Comment