नामें ब्राम्हण खरा असे,Name Bramhan Khara Ase

नामें ब्राम्हण खरा असे हा चांडाळाहुनि पापी ।
द्विजत्व ऐशा नीच नराला नकळे विधि कां ओपी ।
ब्राम्हणवर्णाला । कीं हा दृष्टमणी केला ? ॥

No comments:

Post a Comment