नामाचा गजर गर्जे,Namacha Gajar Garje

नामाचा गजर गर्जे भीमातीर ।
महीमा साजे थोर तुज एका ॥१॥

ऋद्धी-सिद्धी दासी अंगण झाडीती ।

उच्छिष्ठे काढीती मुक्ती चारी ॥२॥

चारी वेद भाट होऊनी गर्जती ।
सनकादिक गाती कीर्ती तुझी ॥३॥


सुरवरांचे भार अंगणी लोळती ।
चरणरज क्षिती शिव वंदी ॥४॥

नामा म्हणे देव ऐसा हो कृपाळू ।

करितो सांभाळु अनाथांचा ॥५॥

No comments:

Post a Comment