नाम विठोबाचे घ्यावे,Naam Vithobache Ghyave

नाम विठोबाचे घ्यावे ।
मग पाऊल टाकावे ॥१॥

नाम तारक हे थोर ।
नामे तरिले अपार ॥२॥


अजामेळ उद्धरिला ।
चोखामेळा मुक्तिस नेला ॥३॥

नाम दळणी कांडणी ।
म्हणे नामयाची जनी ॥४॥

No comments:

Post a Comment