नाम घेता तुझे गोविंद,Naam Gheta Tujhe Govind

नाम घेता तुझे गोविंद
मनि वाहे भरुनि आनंद

हृषिकेशी बन्सिबिहारी
गोकुळिचा कुंजविहरी
कुणि म्हणती कृष्ण-मुरारी
कुणि मिलिंद आणि मुकुंद

विश्वाचा नाथ म्हणोनी
हासते विश्व तव वदनी
तव नामे तुझिया चरणी
नाचते यमुनाजळ धुंद

तू शब्द ओळिओळीत
तू अर्थ मधुर गीतेत
तू ताल भक्तिगीतांत
तू सुरासुरांत सुगंध

No comments:

Post a comment