बहरुन ये अणुअणू,Baharun Ye Anu Anu

बहरुन ये अणुअणू
जाहली रोमांचित ही तनु

नकळत मिळता नजरा दोन्ही
लहरत गेली वीज नसांतुनि
गेले, बाई, मी बावरुनी
किमया घडली जणू

उमलुन आली रात्र चांदणी
गंध दरवळे फुलांवाचुनी
अंगांगावर लहर चंदनी
सुख लागे रुणुझुणू

दवांपरी ते सुख टपटपले
ओठांनी या अलगद टिपले
आजवरी जे हृदयी जपले,
तेच लाभले जणू

No comments:

Post a Comment