बघुनि वाटे त्या नील,Baghuni Vate Tyaa Neel

बघुनि वाटे त्या नील पयोदातें ।
हरिच दुसरा कीं आक्रमी नभातें ।
बलाकांची शंखसी करीं माला ।
तडित्पीतांबर बांधिला कटीला ॥

No comments:

Post a Comment