बदलती नभाचे रंग कसे,Badalati Nabhache Rang

बदलती नभाचे रंग कसे !
क्षणात निळसर, क्षणात लालस, क्षण सोनेरी दिसे !

अशा बदलत्या नभाखालती
बसते अवनी सदा बदलती
कळी कालची आज टपोरे फूल होउनी हसे !

मेघ मघा जे लवले माथी
क्षणात झाले धार वाहती
फूल कालचे फळ होउनिया भरले मधुर रसे !

काल वाटले स्पर्श नच करू
त्या कीटाचे होय पांखरू
वेगवेगळे रंग तयाचे, इंद्रधनू उडतसे !

No comments:

Post a Comment