त्यागभाग सांग,Tyagbhag Sang

त्यागभाग सांग तव दीन कोणता ? ॥

पूर्ण विरागी निजसुख भोगी ।
परानुरागी होसि देवता ।।


विश्वपित्यासी चिंता न अशी ।
गणि सृष्टीशी । तोहि भिन्नता ॥

No comments:

Post a Comment