तेजाचा पसारा घेऊन,Tejacha Pasara Gheun

तेजाचा पसारा घेऊन निघाला
सूर्य पश्चिमेला आता देवा

धरेवरी संध्या देवा, उतरली
माझीच सावली भीती दावी

उघडे असू दे डोळे यातनांचे
परी सोसण्याचे बळ देई