तेजाचा पसारा घेऊन,Tejacha Pasara Gheun

तेजाचा पसारा घेऊन निघाला
सूर्य पश्चिमेला आता देवा

धरेवरी संध्या देवा, उतरली
माझीच सावली भीती दावी

उघडे असू दे डोळे यातनांचे
परी सोसण्याचे बळ देई

No comments:

Post a Comment