तेजा नभिं ज्या साहवेना,Teja Nabhi Jya Sahavena

तेजा नभिं ज्या साहवेना, तें देई मृदुला शोभा नयना ॥

सत्या कठोरा ज्या सोसवेना, करि तेंच तव मुख मधु मना ॥

बहु:दुख संसार, परि दे जना अति सौख्य साध्वीसंगे जाणा ॥

No comments:

Post a Comment