ते नयन बोलले काहितरी,Te Nayan Bolale Kahi Tari

ते नयन बोलले काहितरी
मी खुळी हासले खुळ्यापरी

निळ्या नभापरी किंचित निळसर
नयन बोलके आणिक सुंदर
बघता बघता मीही क्षणभर
झाले ग, बावरी

क्षण माझे मज मलाच न कळे
वसंत नयनी कधी दरवळे
तनुकोमल या वेलीवरले
फूल फुले अंतरी

मला हवे जे अतिमोहक ते
कसे अचानक जुळुनी येते
सांगाया मज लाज वाटते
संभ्रमात क्षणभरी

No comments:

Post a Comment