दिवा लाविते दिवा,Diva Lavite Diva

नवीन आले साल आजला
उजेड पडला नवा,
दिवा लाविते दिवा

घरी पाहुणे आले मामा
धरणीच्या घरी जसा चंद्रमा
अंधाराला येई उजाळा,
थंड सुवासिक हवा

दिव्या-दिव्यांच्या लावून ओळी
करिन साजरी आज दिवाळी
आकशीही दिवा चढविला,
आभाळा दे दुवा

लाख दिव्यांनो उजेड फेका
अंधाराचा उरो न ठिपका
कोना कोना आज उजळु द्या,
इडापिडा शांतवा

No comments:

Post a Comment