दिवसभर पावसात असून,Divasbhar Pavasat Asun

दिवसभर पावसात असून, सांग ना आई
झाडाला खोकला कसा होत नाही ?

दिवसभर पावसात खेळून, सांग ना आई
वारा कसा जराही दमत नाही ?

रात्रभर पाढे म्हणून, सांग ना आई
बेडकाचा आवाज कसा बसत नाही ?

रात्रभर जागून सुद्धा, सांग ना आई
चांदोबा झोपी कसा जात नाही ?

दिवसभर काम करून, सांग ना आई
तुला मुळी थकवा कसा येत नाही ?

No comments:

Post a Comment