दिन गेले भजनाविण सारे,Din Gele Bhajanavin Sare

दिन गेले भजनाविण सारे

बालपणा रमण्यात गमविला
यौवनात धन-लौकिक प्यारे


मोहापायी मूळ हरपले अजुनी शमेना तृष्णा का रे
म्हणे कबीर, साधुजन ऐका भक्त प्रभूचे तरले सारे

No comments:

Post a Comment