तू तिथे अन्‌ मी इथे हा,Tu Tithe An Mi Ithe Ha

तू तिथे अन्‌ मी इथे हा व्यर्थ झुरतो अंतरी<br>खवळला दुर्दैवसिंधू पसरला मध्यंतरी<br>मीलनाची या जिवाची भंगली आशा तरी<br> <br>प्रीत आंधळी दिव्यगुणा, दावी मार्ग प्रेमी सुजना<br>भाव भोळा हा साजणा बंधना जुमानित ना<br><br>निशा दाटे जिवा लावित घोर, घनघोर<br>बघ उगवे चंद्रकोर<br>नाचवि जीव-चकोर<br><br>गुंफिते एकत्र सुमनां प्रीतबाला साजरी<br> जीव दोन्ही एक सखये, दूर देहाने जरी<br>

No comments:

Post a Comment