तू तेंव्हा तशी,Tu Tevha Tashi

तू तेंव्हा तशी, तू तेंव्हा अशी
तू बहरांच्या बाहूंचीतू ऐल राधा,
 तू पैल संध्या
चाफेकळी प्रेमाची
तू काही पाने, तू काही दाणे
तू अनोळखी फुलांची
तू नवीजुनी,
 तू कधी कुणी
खारीच्या ग, डोळ्यांची
तू  हिर्वी-कच्ची,
तू पोक्त सच्ची
तू खट्टीमिठ्ठी ओठांची
तू कुणी पक्षी :
 पिसांवर नक्षीकवितेच्या ईश्वराचीNo comments:

Post a Comment