तू जपून टाक पाऊल जरा,Tu Japun Tak Paul Jara

जीवन सुखदु:खाची जाळी, त्यात लटकले मानव कोळी
एकाने दुसऱ्यास गिळावे, हाच जगाचा न्याय खरा,
हीच जगाची परंपरा !

तू जपून टाक पाऊल जरा, जीवनातल्या मुशाफिरा ॥

पापपुण्य जें करशिल जगतीं, चित्रगुप्त मागेल पावतीं
पापाइतुकें माप ओतुनी, जे केले ते तसें भरा ॥

निरोप जेव्हा येईल वरचा, तेव्हा होशिल सर्वांघरचा
तोंवर तूं या रिपु जगाचा, चुकवुनि मुख दे तोंड जरा ॥

दानव जगति मानव झाला, देवाचाही दगड बनविला
कोण कोठला तूं तर पामर, चुकून तुझा करतील चुरा ॥

1 comment:

  1. शेवटचे कडवे.. मानवाचा दानव झाला की दानवाचा मानव? ..
    निरोप जेव्हा येईल वरचा, तेव्हा होशील सर्वा घरचा .. म्हणजे काय?

    ReplyDelete