तू दर्याचा राजा नाखवा,Tu Daryacha Raja Nakhava

तू दर्याचा राजा नाखवा रे नाखवा
तू दर्याच्या लाटांवर

डुले ग माझं घर
कसं चंदेरी लाटांवर
भरे मनात का हुरहूर
तू जीवाचा माझ्या रे नाखवा

राया जाऊ नको रे दूर
जणू भवती पडे अंधेर
नाचत मुरकत डौलात
आली बघ आकाशी चंद्राची कोर
तू दिलाचा माझ्या नाखवा रे नाखवा

जवा दर्याची रूपेरी मासळी
तुझ्या डोळ्यांत मजला भासली
तुझी पिरती मनामधी हसली
चल माघारी ये रे नाखवा रे नाखवा

No comments:

Post a Comment