तुजसाठी शंकरा भिल्लीण,Tujsathi Shankara Bhillin

तुजसाठी शंकरा भिल्लीण मी झाले
धुंडित तूज आले

अंजन चर्चून चंद्रमुखाला, शामल सुंदर बनले
मृगाजिनाची कंचुकी घालून प्रतिबिंबाला हसले

नयनामधल्या जलगंगेला दुःख प्रीतिचे कथिले
म्हणते गंगा, ब्रम्ह कधी का मायेवरती रुसले

No comments:

Post a Comment