तुज स्वप्नि पहिले रे,Tuj Svapni Pahile Re

तुज स्वप्नि पहिले रे, गोपाला !
जमल्या ललना चतुरा
मोदे स्वागत करण्याला

आळविती कुणी सुरस रागिणी
कोमल मंजुळ वाणी
तव श्रांत वदन शमवाया
नंदकिशोरा सुखवाया
झुळु झुळु वायुहि आला


थांबति विहगहि नभि या
पसरुनि शीतल छाया
दिपतिल नयन तुझे रे म्हणुनी
रविवरि मेघमालिका जमुनी
अंजिरि पडदा महिवरि धरला

No comments:

Post a Comment