तुझा नि माझा एकपणा,Tujha Ni Majha Ekapana

तुझा नि माझा एकपणा
कसा कळावा शब्दांना

दोन आपुल्या भिन्न आकृती
अंतरात पण एकच प्रीती

काव्य कळे ते नयनांना

जसा फुलांतुन गंध दरवळे
तसा मनातून स्नेह झुळझुळे
मिळे चेतना कणा कणा


चंद्र उगवता कमळे फुलती
प्रित उमलता हृदये जुळती
ज्यांच्या त्यांना कळती खुणा

No comments:

Post a Comment