त्रिवार जयजयकार रामा Trivar JayJaykar Rama

त्रिवार जयजयकार, रामा, त्रिवार जयजयकार


पुष्पक यानांतुनी उतरलें स्वर्गसौख्य साकार

तुला चिंतिते सुदीर्घ आयु


पुण्यसलीला सरिता सरयु


पुलकित पृथ्वी, पुलकित वायु


आज अहल्येपुरी जाहला नगरीचा उद्धार

शिवचापासम विरह भंगला


स्वयंवरासम समय रंगला


अधिर अयोध्यापुरी मंगला


सानंदाश्रू तुला अर्पिते दृढ प्रीतीचे हार

तव दृष्टीच्या पावन स्पर्षे


आज मांडिला उत्सव हर्षे


मनें विसरलीं चौदा वर्षे


सुसज्ज आहे तव सिंहासन, करी प्रभो स्वीकार

तुझ्या मस्तकी जलें शिंपतां


सप्त नद्यांना मिळो तीर्थता


अभिषिक्ता तुज जाणिव देतां


मुनिवचनांचा पुन्हां हो‌उं दे अर्थासह उच्चार

पितृकामना पुरी हो‍उं दे


रामराज्य या पुरीं ये‍उं दे


तें कौसल्या माय पाहुं दे


राज्ञीसह तूं परंपरेनें भोग तुझा अधिकार

प्रजाजनीं जें रचिलें स्वप्नीं


मूर्त दिसे तें स्वप्न लोचनीं


राजा राघव, सीता राज्ञी


चतुर्वेदसे लोक पूजिती रघुकुलदीपक चार

रामराज्य या असतां भूवर


कलंक केवल चंद्रकलेवर


कज्जल-रेखित स्त्रीनयनांवर


विचारांतलें सत्य आणतिल अयोध्येंत आचार

समयिं वर्षतिल मेघ धरेवर


सत्यशालिनी धरा निरंतर


सेवारत जन, स्वधर्मतत्पर


"शांतिः शांतिः" मुनी वांछिती, ती घेवो आकार

No comments:

Post a Comment