श्रमिक हो घ्या इथे Shramik Ho Ghya Ithe

मानवतेचे मंदिर माझे, आत लाविल्या ज्ञानज्योती


श्रमिक हो, घ्या इथे विश्रांती !

बंधुत्वाची येथ सावली, अनाथ अमुचे मायमाउली


कधी दिसे का ईश राउळी ? देव ते अंतरात नांदती !

आम्ही लाडके विठुरायाचे, लेणे जरिही दारिद्र्याचे


अभंग ओठी मानवतेचे, मृदुंगी वेदनेस विस्मृती !

दार घराचे सदैव उघडे, भागवताची ध्वजा फडफडे


भावभक्तीचे आम्हा साकडे, पथिक हे परंपरा सांगती !

No comments:

Post a Comment