तिमिरपटल भार विपुल,Timir Patal Bhar Vipul

तिमिरपटल भार विपुल करि वसुधा व्याकुळ हा ॥

अरुणोदय कांत शांत वांछि भुवन आर्त महा ॥


अमर विभवि उदयाचलि त्या विलसे कृष्ण अहा ॥

No comments:

Post a Comment