तरुण कुलिन गोरा,Tarun Kulin Gora

तरुण कुलिन गोरा, हंसतमुख, तरुण कुलिन गोरा ।
पाहिजे मुलीला चतुर सद्गुणी सुंदरसा नवरा ॥

(चाल) पुरवील तिची जो हौस सदा बहुपरी ।
घालील शाल जो मायेची तिजवरी ।
तिळमात्र तिला जो दु:ख न देइल घरीं ।
विद्वानांत हिरा, चकाकत, विद्वानांत हिरा ॥

No comments:

Post a Comment