तात करी दुहिता विनाशा,Taat Kari Duhita Vinasha

तात करी दुहिता विनाशा । बल द्याया वेगे । माते धाव गे ॥

अर्पुनि म्लान मुखी । चुंबनधारा ।
घे हृदयी फुलवी जिवाला ।
तव माया वेगे । माते धाव गे ॥

No comments:

Post a Comment