श्रीमंत पतीची राणी Shrimant Patichi Rani

श्रीमंत पतीची राणी, मग थाट काय तो पुसतां ।


बंगला नवा नवकोनी, फुलबाग बगीचा भवता ।


किती दासी जोडुनि पाणी,


"जी" म्हणतील कामाकरितां ।


ही जात्या चतुर शहाणी,


पति मुठींत ठेविल पुरता ।


सुग्रास बसुनि खायाला ।


म‍उ शय्या लोळायाला ।


गुजगोष्टि काळ जायाला ।


ना काम, धाम, ना चिंता ।


ही फुगेल बघतां बघतां ॥

No comments:

Post a Comment