श्रीरामाचे चरण धरावे Shri Ramache Charan

श्रीरामाचे चरण धरावे


दर्शनमात्रे पावन व्हावे
सती अहिल्या दगडामाजी


शापित होऊन युगयुग मोजी


परी प्रभूच्या पदस्पर्शाने


पाषाणासहि जीवन द्यावे
उष्टी बोरे अर्पुन प्रभुला


शबरीने जणु ठाव पाहिला


स्वीकारुन ती रघुरायाने


देवपणाचे बीरुद ल्यावे
वनवासातच जीवन सरले


रामायणही तिथेच घडले


अयोध्येस प्रभु परतुन येता


प्रेमाश्रूंनी नगर भिजावे

No comments:

Post a Comment