श्रावण आला ग वनी Shravan Aala Ga Vani

श्रावण आला ग वनी श्रावण आला


दरवळे गंध मधूर ओलाएकलीच मी उभी अंगणी


उगीच कुणाला आणित स्मरणी


चार दिशांनी जमल्या तोवर गगनी घनमालाबरसू लागल्या रिमझिम धारा


वारा फुलवी मोर पिसारा


हलू लागली झाडेवेली नाच सुरू जाहला
उरात नवख्या भरे शिर्शिरी


शिरशिर करी नृत्य शरीरी


सूर कुठून ये मल्हाराचा पदर कुणी धरिलासमीप कुणी आले, झुकले


किती धिटावा ओठ टेकले


मृदुंग की ती वीज वाजते, भास तरी कसला


No comments:

Post a Comment