फुलला मनीं वसंत बहार Phulala Mani Vasant Bahar

फुलला मनीं वसंत बहार ।

मुनिवर्याच्या कृपाप्रसादे नुरला चिंताभार ॥उदासवाणा शिशिर संपला

वासंतिक मधुगंध पसरला

धुंद निनादे चैतन्याचा मनिं पंचम झंकार ॥

No comments:

Post a Comment