फूल ते संपले गंध Phula Te Sampale Gandha

फूल ते संपले, गंध ना राहिला

हाक तू ऐकिली, साद नाही दिलामार्ग माझा अता चालतो एकला

मी न कोणी इथे, नाहि मी येथला

शून्य काळोख हा अंतरी साहिला
सोसुनी वेदना गीत गातो कुणी

लेखुनी क्षुद्र त्या आणि जातो कुणी

मीहि जागेपणी खेळ हा पाहिलाभेट झाली तिची याद ठेवू नये

आणि स्वप्नामधे भेट घेऊ नये

तू सखी हो तिथे, शाप माझा मला


No comments:

Post a Comment