फिटे अंधाराचे जाळे Phite Andharache Jale

फिटे अंधाराचे जाळे

झाले मोकळे आकाश

दरीखोऱ्यांतून वाहे एक प्रकाश प्रकाशरान जागे झाले सारे

पायवाटा जाग्या झाल्या

सूर्य जन्मता डोंगरी


संगे जागल्या साऊल्या

एक अनोखे लावण्य

आले भरास भरासदंव पिऊन नवेली

झाली गवताची पाती

गाणी जुनीच नव्याने

आली पाखरांच्या ओठी

क्षणापूर्वीचे पालटे


जग उदास उदासझाला आजचा प्रकाश

जुना कालचा काळोख

चांदण्याला किरणांचा

सोनसळी अभिषेक

सारे रोजचे तरीही

नवा सुवास सुवाससाऱ्या रंगावर आली


एक सोनेरीशी झाक

भिडे काळजाला थेट

निळ्या क्षितिजाची हाक

तुझ्या नसण्याची कळ

गेली तळास तळास


No comments:

Post a Comment