क्षण आला भाग्याचा Kshan Aala Bhagyacha

क्षण आला भाग्याचा ।

आला सौख्याचा ॥
हासत मोदे नाचत नादे ।

हे मन माझे ।

मंगल दिन हा ।

आला सौख्याचा ॥
प्रेममया जीवनी या ।

जरी राहिले रंगुनिया ।

आला उदयाला बहराला ।

मंगल दिन हा ।

आला सौख्याचा ॥

No comments:

Post a Comment